datawarehouse


vindhetviahier.nl


Maak startpagina | Toevoegen aan favorieten
Gerelateerd
 • Nog geen nieuws.
 • Alfabet
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Banner Ontwerpen
  Business Continuity
  Clipper
  Computer
  Computer-apparatuur en -systemen
  Computerbeveiliging
  Computernetwerken
  Computerprogramma
  Conceptueel Datamodel
  Data Erasure
  Data Recovery
  Data Warehouse
  Data-beveiliging
  Database
  Database Maken
  • marketcap onlangs heeft uitgevoerd onder ruim 750 nederlandse organisaties met 100 of meer pc's en waar database systemen worden gebruikt. ook blijkt dat twee derde van de organisaties database systemen van meerdere leveranciers in gebruik heeft. in de grootzakelijke markt (meer dan 500 pc's) is dat zelfs 85 procent. al naar gelang de taken waarvoor de database dient te worden ingezet, wordt gekozen voor een microsoft sql server oplossing, een oracle rdbms, een ibm db2 toepassing of in toenemende mate een open source oplossing. mysql, de meest voorkomende open source database is sinds het begin van dit jaar in handen gekomen van sun microsystems. om een beter zicht te krijgen op het belang van de verschillende dbms oplossingen is aan alle organisaties gevraagd welke oplossing beschouwd word als de belangrijkste database, met andere woorden welke database wordt gezien als cruciaal voor de bedrijfskritische toepassingen. daaruit blijkt dat microsoft sql server door 37 procent van de organisaties wordt aangemerkt als de belangrijkste database. oracle wordt door 32 procent van de organisaties gekenschetst als de belangrijkste database. in het segment 100 tot 250 pc's is microsoft sql server bij 37 procent van de organisaties de belangrijkste database tegenover 29 procent oracle, in het segment 250 tot 500 pc's is microsoft sql server bij 43 procent de primaire database versus 28 procent oracle. pas in het segment 500 of meer pc's heeft oracle, met 48 procent, de overhand op microsoft sql server dat nog altijd door 28 procent wordt bestempeld als de belangrijkste database voor de organisatie. kijkend naar de workloads die worden gedraaid, dan blijkt dat het draaien van een data warehouse veruit de meest voorkomende toepassing is. tweederde van de organisaties geeft aan dat deze toepassing draait op de primaire database. het hoogst is het gebruik van data warehouse oplossingen in het handels segment en de financiële dienstverlening. andere veel voorkomende workloads op de primaire database zijn erp software (53 procent ), crm software (52 procent ) en business intelligence (45 procent ). de minder voorkomende toepassingen op de primaire database, e-commerce software (39 procent ), oltp toepassingen (29 procent ) en collaboration software (19 procent ) komen opvallend genoeg juist het meest voor bij organisaties die gebruik maken van ibm db2 als primaire database en juist het minst bij organisaties die gebruik maken van microsoft sql server als primaire database. verder inzoomend op business intelligence software bij dbms gebruikers, blijkt dat bi software van sap/business objects de meest voorkomende oplossing is (53 procent ). de bi oplossing van oracle/hyperion komt voor bij 38 procent van de dbms organisaties met bi. de bi software van cognos (tegenwoordig ibm) wordt door precies een derde van de organisaties gebruikt. de vierde meest voorkomende bi oplossing betreft microsoft bi (29 procent ). saillant detail ligt in de samenhang tussen bi-pakket en primaire database. sites waar microsoft sql server de belangrijkste database is, maken het meest gebruik van bi software van sap/business objects. (57 procent ) en vervolgens microsoft bi (33 procent ). sites waar oracle de primaire database is, maken het meest gebruik van bi software van oracle/hyperion (51 procent ). een bijna even grote groep geeft aan dat er gebruik wordt gemaakt van sap/business objects (50 procent ). bovendien geeft bijna een kwart (24 procent ) van de organisaties waar oracle de primaire database is aan, dat er gebruik wordt gemaakt van een microsoft bi oplossing. een geschikte methode om de tevredenheid met een database in kaart te brengen, is het meten van de intentie tot heraanschaf. er wordt dan niet alleen rekening gehouden met de ervaringen met de database, maar ook de ervaringen met de alternatieven. van de vier onderzochte databases komt microsoft sql server het best uit de bus. op een schaal van één (zeer onwaarschijnlijk) tot vijf (zeer waarschijnlijk) scoort microsoft sql server overall een 4,0 wanneer er gevraagd wordt naar heraanschaf. oracle en mysql scoren een 3,8. ibm db2 kent, met een overall score van 3,3, de meeste problemen en uitdagingen op dit gebied. bedrijven die zowel microsoft sql server gebruiken als oracle blijken een lichte voorkeur te hebben voor microsoft sql server. de waarschijnlijkheid van heraanschaf van microsoft sql server wordt door deze groep beoordeeld met een 3,9, de heraanschaf van oracle met een 3,6.download ">Database Magazine
  • Database Voor Uw Website
  • Een Nieuwe Lege Database Maken
  • Iw Database
  • Postgresql Database Maken
  Databasemanagementsysteem
  Databases
  Datamodel
  Datamodellen
  Datawarehouse
   
  Dba Tools
  Dbms
  E-business
  Enterprise Resource Planning
  Faq
  Forum Tools
  Geschiedenis Computer
  Hoe Maak Ik een Website?
  Ict Linkpagina's
  Informatiesysteem
  Internetdiensten
  Intranet
  Jobs
  Miscellaneous
  Ms Sql Server
  Onderwijs en cursussen
   
  Oracle
  Productinformatiesysteem
  Providers
  Scripts
  Software
  Technical Support
  Tutorials en Books
  Webbrowsers
  Webdesignburo
  Webhosting
  Weblog
  Webmaster Info
   
  426 vermeldingen